X
Advanced Search

column
Preface to the special issue of Dense Array Seismology
Huajian Yao, Baoshan Wang, Xiaobo Tian, Hongfeng Yang, Xiaofeng Tian
2018, 31(5-6): 225-226. DOI: 10.29382/eqs-2018-0225-1
Abstract Full HTML PDF
Public cloud computing for seismological research: Calculating large-scale noise cross-correlations using ALIYUN
Weitao Wang, Baoshan Wang, Xiufen Zheng
2018, 31(5-6): 227-233. DOI: 10.29382/eqs-2018-0227-2
Abstract Full HTML PDF
Phase velocity maps of Rayleigh waves in the Ordos block and adjacent regions
Shaoxing Hui, Wenhua Yan, Yifei Xu, Liping Fan, Hongwu Feng
2018, 31(5-6): 234-241. DOI: 10.29382/eqs-2018-0234-3
Abstract Full HTML PDF
High-resolution crustal velocity imaging using ambient noise recordings from a high-density seismic array: An example from the Shangrao section of the Xinjiang basin, China
Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Lianglei Guo, Jiayong Yan, Qingtian Lyu
2018, 31(5-6): 242-251. DOI: 10.29382/eqs-2018-0242-4
Abstract Full HTML PDF
Shallow velocity structure of the Luoyang basin derived from dense array observations of urban ambient noise
Ming Zhou, Xiaofeng Tian, Fuyun Wang, Yunhao Wei, Hailiang Xin
2018, 31(5-6): 252-261. DOI: 10.29382/eqs-2018-0252-5
Abstract Full HTML PDF
A pilot project of ambient noise tomography on a dense seismic array in Ji’nan urban area
Feng Liang, Lei Gao, Zhihui Wang, Tao Wang, Kai Liu
2018, 31(5-6): 262-271. DOI: 10.29382/eqs-2018-0262-6
Abstract Full HTML PDF
Estimating the site effects in Luoyang basin using horizontal-to-vertical spectral ratio method from a short-period dense array
Yujuan Tan, Yunhao Wei, Yonghong Duan, Fuyun Wang
2018, 31(5-6): 272-280. DOI: 10.29382/eqs-2018-0272-7
Abstract Full HTML PDF
Multiple seismological evidences of basin effects revealed by Array of Binchuan (ABC), northwest Yunnan, China
Yihe Xu, Baoshan Wang, Weitao Wang, Bo Zhang, Tianwei Sun
2018, 31(5-6): 281-290. DOI: 10.29382/eqs-2018-0281-8
Abstract Full HTML PDF
Topography effect on ambient noise tomography using a dense seismic array
Shuang Wang, Xinlei Sun
2018, 31(5-6): 291-300. DOI: 10.29382/eqs-2018-0291-9
Abstract Full HTML PDF
Imaging mantle transition zone discontinuities in southwest China from dense array ambient noise interferometry
Jikun Feng, Huajian Yao, Weitao Wang
2018, 31(5-6): 301-310. DOI: 10.29382/eqs-2018-0301-6
Abstract Full HTML PDF