X
Advanced Search

column
Experimental investigation on the origin of carbonaceous materials in the fault zone of the Wenchuan earthquake
Deyang Shi, Yaowei Liu, Jin Shi
2024, 37(3): 189-199. DOI: 10.1016/j.eqs.2024.03.001
Abstract Full HTML PDF
Investigating the reactivation of historical landslides during the 2022 Luding MS6.8 earthquake
Tao Wei, Mingyao Xia, Xinxin Zhang, Shaojian Qi
2024, 37(3): 200-209. DOI: 10.1016/j.eqs.2024.03.002
Abstract Full HTML PDF
South China Sea Typhoon Hagibis enhanced Xinfengjiang Reservoir seismicity
Peng Zhang, Xinlei Sun, Yandi Zeng, Zhuo Xiao, Runqing Huang
2024, 37(3): 210-223. DOI: 10.1016/j.eqs.2024.03.003
Abstract Full HTML PDF
A review of geophysical studies on the Mongolian Plateau
Lei Zhang, Zhouchuan Huang, Xiaodong Song, Qingju Wu
2024, 37(3): 224-240. DOI: 10.1016/j.eqs.2024.03.004
Abstract Full HTML PDF
Strong ground motion characteristics observed in the February 6, 2023 MW7.7 Türkiye earthquake
Faisal Mehraj Wani, Jayaprakash Vemuri, Chenna Rajaram
2024, 37(3): 241-262. DOI: 10.1016/j.eqs.2024.03.005
Abstract Full HTML PDF
Coseismic deformation and fault slip distribution of the 2023 MW7.8 and MW7.6 earthquakes in Türkiye
Weikang Li, Lijiang Zhao, Kai Tan, Xiaofei Lu, Caihong Zhang, Chengtao Li, Shuaishuai Han
2024, 37(3): 263-276. DOI: 10.1016/j.eqs.2024.03.006
Abstract Full HTML PDF